Yaratılışın gizeminde sevgi

Bismişah

Allah Allah

Hak Muhammed Ali

Ali’nin alnında Zöhre yıldızı…

Bilki, sevgi makamı çok şerefli bir makamdır. Gene bilki, sevgi varoluşun aslıdır.

Hayat geçmişteki şiir anıtlarından ışıklar düşürmektir gönül penceremize.

Baştan aşağı gül ve çiçeklerle dolu bir bahçeden bize misk kokulan ulaşmakta.Ruhumuz gıdalanmakta.

Anadolu’nun yakasından gene bir gül düşmekte penceremize.

Neden aşk, diye bir soru gelecek olursa akla;

“Hic aşkdan ozge şey reva nu
Sarf etmeğe gevher-i kelamı”

Bizi Hakikate ulaştıracak ilk ve son noktanın aşk olduğu gerçeği günümüzde de şu dizelerle ne güzel dile getirilmiştir:

“İlk nokta
Başlangıç noktası
Hakikate
Biri dedi
ilk nokta aşktır
Ve öbürü dedi
Aynı zamanda
Son nokta”

Ayrıca İbn-i Arabi’nin kaleminden dökülen şu dizelerde de bu gerçeğe değinilmiştir.

“Bi? aşktan sudur ettik
Aşk üzerine yaratıldık
Aşka doğru yöneldik
Aşka verdik gönlümüzü. ”

Biz de gönlümüzü aşka vererek, ilk ve son nokta olan aşka yöneldik.

Bizi Hakikate ulaştıracak başlangıç noktasından yola çıkalım istedik.

Fuzuli gibi,

“Ya Rab, hemişe lutfunun et relı-numa bana
Gösterme ol tariki ki yetmez sana bana”4

(Ey Rabbim! Lutfunu daima bana yol gosterici kıl; Sana ulaşmayan yolu bana gösterme!) diye dua ediyoruz.

“Kad endre’l-ışku li’l-uşşakı minhace’l-huda
Salik-i rah-t hakikat ışka eyler ihtida”

(Aşıklara hidayet yolunu aşk aydınlatır; Hakikat yolunun yolcusu aşka tabi olur.) matlaıyla başlayan gazelinin anlamını yüreğimizde duymak istiyoruz.

lbn Arabi’ye gore, aşkın tanımı yapılamaz. Aşk ancak tadılır. Tadan da aşkın ne olduğunu anlatamaz. Sevgi evrenseldir. Annenin çocuğunu sevmesi, karı kocanın birbirini sevmesi, ilahı bir sır olarak, gayesi “bir
tenle bir teni, bir canla bir canı kavuşturmak” olan sevginin evrenselliğine en guzel ornektir.

Aşk kendi içinde her zaman olumludur. Özü itibariyle dirilticidir,birleştiricidir, kavuşturucudur.

Fakat aşkın özünü, mahiyetini bozanlarda nefrete, kine ve yıkıma dönüşür.

Allah bu tür çirkin durumları sevmez. Çünkü “Allah güzeldir, güzelliği sever.” Bütün aşkların nihai noktası
İlahi aşktır.

Asıl olan sevgi Allah için Allah’da sevmektir. Allah’ı
sevmektir. O’nun sevgisiyle dirilmektir. O’nun sevgisinde dirilmektir.

“Kabru muhyiddin ibnu’l-Arabi
Kullu men lazebehu ev zarehu
Kadıyet hacatuhu min ba’di ma
Gafara’l-Bariu lehu evzarelıu.”

(Muhyiddin ibn Arabi’nin kabridir bu; Kim ona bağlanırsa ya da onu ziyaret ederse, ihtiyacları giderilsin ve Allah günahlarını affetsin.)

“Felikulli asrın vahidim yesmu bihi
Ve ene li b a k i’l-asri zake’l-vahidu. ”

(Her asır büyük bir şahsiyetin adıyla anılır; bundan sonraki asırlar da benim adımla anılacaktır.)

Mehmet Özgür Ersan

Maraş Elbistan

Fotoğraf: Yılmaz Doğan

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir