Yıllar yılı koştu didindi ,çoştu,düştü,çabaladı… Canan

Yıllar yılı koştu didindi ,çoştu,düştü,çabaladı…
Sonunda yüce bir müşahedeye nail oldu…O zaman da anladı ki,Cânân’dan uzak sandığı demler (ânlar) bir yanlış görüş imiş …O’na o kadar yakın ,o kadar yakın imiş ki,hemen hemen kendisi O imiş …

Meğer orda burda aradığı bu derece kendisine yakın ,yakın dan yakın olmuş ta içinde var imiş bu derece yakınlıktan O’nu görememiş …
Yakın sözünden bile uzaklık anlamı bulunuşu bu yüzden olmalı …
“Yüce görüş-Müşahade-ı azim “âşıka şunu anlatır ki …
Kendisinde Sevgili için yanan aşkı,Sevgili’de kendisi için daha önceden tutuşmuş imiş …
Âşk Ol’sun sabah şerif’lerimiz,huzur Ol’sun’umut Ol’sun,hayr Ol’sun…
Huu Huzur’u Pir’im …

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir