Zam’ân’ı getirilmesini Ben’lik sevilmesede… Canan Tuncer (Ana)

Zam’ân’ı getirilmesini Ben’lik sevilmesede …
Gene Zam’ân’ın hâl’i ile yürek
O’nun nefesi ile …

Belli zam’ân’larda Cem(muhabbet) halkası toplanır…Haber uçtu kondu yüreklere ,kimine taş uçurdu ,kimine kuş uçurdu ,kimine hayvan uçurdu ,kimine â’dem uçurdu ,kimine nefes gitti,kimine ise gecenin derininin derini gösterdi …

Erkan kuruldu hepsi bir sıra toprağın üstünde ince bir sedire oturdu …
Eşikten içeri giren dört kapı niyazınızı yaptı soyundu içeri girdi …

Hizmet,muhabbet Ehl’i yerini aldı …

Kapı açıldı Pîr’im Gör’üldü ,muhiban ayağa kaktı mübarek önce esiğe eğildi El’lerini esige dokundurdu derin bir nefes alıp vererek …
Sonra sırası ile ikinci selamı sağ kapıya sonra sol kapıya ve en son tavan kısmını niyaz etti…

Ve …
Destur …

BİSMİ’ŞÂH …İSMİ’ŞÂH…CİSMİ’ŞAH…
Yâ ALLAH,Yâ MUHAMMET,Yâ ALÎ

Cümle hakka hizmet eden melekler Huu…
Yüzyirmidört bin Hakk peygamberler Huu…
Doksan bin gürûhu nâciler
Huu…
Oniki İmamlar Huu…
Onyedi kemerbestler
Huu…
Er’enler,evliyalar hak yolcularının sırrı Hakikatine Huu…
Yanan yakılan küllerinden yeniden Var Ol’an bilinmeyen aşıklara Huu…
Âlemlerde gelen,giden onasekizbin Kapı’ya Huu…
Gelmiş ,gelen,gelecek Ol’anların devr-ı ne Huu…
Yol’un yolcuları edep erkan mümin Ol’ana nişan huu”…

diyerek tacını ,hırkasını dışta bırakıp içeri girdi …

Halkada üç küçük çocuk peşi sıra girdi …
Önce posta secde etti ve
yere bir oturdu yüz yüze baktılar yerini alınca sırası ile sağına ANABACI’ ve derviş şah,soluna küçüğü,aşığı aldı …

Yaşanmış ,yaşananları bir bir paylaştılar içlerinden biri uyukluyor yanında oturan dürttü “kalk “dedi …

Hünkârım Gör’ünce tebessüm ile seslendi “bırakın onu kendi hâl’ine uyanıktır O…
Mihmanina geleni ağırlar “dedi…

Konuşuldu,konuşuldu mübarek dinledi derin Bir nefes ile “Elhamdülillah,Elhamdülillah,
Elhamdülillah şükürler Ol’sun …
Cümle varlıkları var eden bizi bir edip ikilikten çıkarıp kendi içimizde kendimizi bulmamızı sağlayan Yûce Rabb’imize…
Hoş sefâ geldiniz ,şükürler Ol’sun getirene ,götürüne “…dedi ve başladı gönülden açmaya sayfa sayfa dilim dilim lokma gibi adil pay ederek alanın hâl’ı ayrı Bir hâl ile değişti …

Telli kur’ân ile aşka gelindi …
Alındı ,verildi müşkül,arz ,şikayet bildirildi …
Hakkı olan hakkını beyan eyledi …
Secde ,niyaz,naz,cilve ,dört kapı kırk makam Bir ,tam ,tamam Ol’unca …

Edep,erkan ile hizmete ehli ayağa kalktı.

Cem-ül cem makamı razılık ile Bir alındı.

Ayni anda meydana niyaz edilip ayağa dara kalkıldı …Secdesini yapan yarım hilal şeklinde yerini aldı …Hizmet bitince …

Hünkârım yanındaki küçüğü kucağına aldı yanağına Bir buse kondurdu “Naz ,niyaz Bir’liğin meydanına Ol’sun…
Sevgi ekin sevgi toplayın …
Bu meydanda küçük büyük YOK,dişi,erkek YOK…
Gör’düğünüz ile yayın …
İkiliğe düşmeyin …
Sırrı sır edip verilen sır ile alanın,gidenin,gelenin hizmeti kabul Ol’a …Aldığı ile Bir Yol süre …

Hizmetler Hakk için Ol’a …
Bir’liğin bütünlüğün hâl’i ile her dem devir Ol’a…Devire gelene Hoş bakıla sicak sarıla ,devire giden Hoş ile gide …
Cümlesin de isleyen Bir’dir …
Biz burda iken kendi Hızır ile cilveleşen (Halkada oturan yüreğe tebessüm ile bakarak ) Âşk Ol’a,uyuklarken gördük kim ile görüştüğünü…
Haydi Yol uzun ,Yol çetin uçun bakalım kendi diyarlarınıza bir daha ki halkada yeniden Bir’lik ile …

Erenler birbirine Âşk ile kanandır…
Dost Ol’ana doyulmaz,yürek Ol’mazsada da YOL Ol’maz !
Beni ben bilmedim sen seni bilmeden YÂ ALLAH uçun şimdi ekin ,ekilin …Yanın ,yakın …
Âşk Ol’sun…Huu Er’enler
dem-inize devraniniza “…

dedi birlikte küçüğün elini tutarak gene girdiği gibi selamını alıp eşiğe niyaz edip çıktı …
Eşiğin dışında giyindi ,giyindiler
ve her Bir yürek don değiştirip irşad icin gönderildikleri topraklara gittiler …🕊

Âşk Ol’sun…
Mâ’nâ’yı mârîfet
Sırrı Hakîkat Ol’sun…
Huu Huzur’u Pîr’im….

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir