• Düşlerinin sabahı- Mehmet Özgür Ersan

  • dıl’de olan dil’de olur-Mehmet Özgür Ersan

  • Hayata küsmüş kimsesiz avuçların yurduna

  • Yapıt

  • kırmızı

  • Hayal ve Gerçek

  • Mezopotamya eski bir ıslık keskin kesif-Mehmet Özgür Ersan

  • Ankara- Mehmet Özgür Ersan

  • Rüzgar ve Yelken-Mehmet Özgür Ersan

  • Şiir ve Felsefe-Mehmet Özgür Ersan

Yakın-Mehmet Özgür Ersan

Yakındırve kavranmasızordurTanrının Yalnızcaiçteki yakındır,başka herşey uzak. Kara yakındı öncedüşlerimeÖdağacı kokususarmıştı her yanıelimi uzatsamtutardımsonra uyandımher şey kayboldu ah !bir keresinde rüyamdakara hem yakındışimdi çok uzakonunlabir yanyanaydıkbir uzak ah kara yakındıonunlabir yalnızbir kalabalıkoysa darmadağınık bir yerlerdebirileri ile birliktedurulmaz bilirimhayatta hep yürünür. yani hayatsonuç değilsüreçtir. yaşam yakınlıklarve uzaklıklardanoluşur. kişine yaparsayapsınya birinebirşeylereyakındırya da uzaktır. ne çok kişivar kaybedilenanlamı yitirilenne […]

Son dilek ağacı

bir ucundan dünyanın ­yazıyorumbunu bilesin istiyor­umağaçlar titreşiyor b­uradadalları renk renk di­lek çaputlarıneye yarar­dünyada her gün azal­ırkenyeryüzünde ağaçlar­durmadan durmadan­sarı kımızı yeşil ma­viçaputlar bağlıyorum­yerin altında kıpırd­anışlaritiraf ediyor asık y­üzlü kişilerbiz yok ettik dünyay­ıinsan görmüyor hırsı­nıhiç bir şeye saygısı­ yoksadece yok ediyor he­r şeyidalga dalga öfkesiyl­ehem kendini hem insa­n kardeşiniobasını otağını ocağ­ınıneden­hiçbir şey­koca yanılmışlıklar ­dağıyanan kulelerin doru­klarındasoluyor son […]

Düş Kırıklıklarım-Mehmet Özgür Ersan

Kelimelerin ortasında korkuya kapılanları gördüm Derin olma kaygısıyla kusurlarının arasında boğulanları gördüm Yazmanın kaynağının utançlarımız olduğunu gördüm Bunca acının ortasında sinir uçları alınmış hissiyatsız beyinler gördüm Hayal kırıklığının gri tonunda yalnızlığa kaçışları gördüm -Baudelaire’le birlikte şiire Nietzsche’yle de felsefeye uzuvlarımızın bozukluğu girdi şarkıya ve kavrama yükseldi hastalıklı ruhlarımız kariyeri- Sessiz, sürekli meşgul kimseye vakti olmayanhep […]

Çığlıklar-Mehmet Özgür Ersan

Size çılgın bir adamın çığlığını veriyorumAcımasızca haykırışlarını tehditleriniGömütlerimizin üzerinde haykırışlarınıIskeletlerin, üst üste yığılıve eklem yerlerinden kırık kemiklerinYanıbaşında utanmadan Size bir akbabanın sesini veriyorumEtten gözü dönmüşTarlalarımız üzerinde dönenTepelerde sıralar halinde toplananGöz çukurlarında yitmiş gözleriniVe mehtabın vahşete terk ettiği yerdekilerinVatanımızın korkularını tehditler altında Size ortasından yırtılmış köylünün gömleğiniÇizmesiz madencinin çoraplarınıKara lastikleri eskimiş amcanın acısınıDaha memeden kesilmemiş göçmenlerin […]

Bektaşi Tarikatının Tarikatı Aleviyye Nazeni Bektaşiye ‘nin Tarihinin Beş Evresi

Birinci Dönem: Hünkar Hacı Bektaşi Veli dönemiHünkar Hacı Bektaş Veli hayatta iken kendi adına elbette bir tarikat ismi bulunmasa da Halifelerine Bektaşi denmeye başlanmış tarikat Halifeleri eliyle Ahiler Gaziler Abdallar eliyle çok büyük bir alana yayılmıştır. Hünkar Hacı Bektaş Veli Dergahında hayatta iken Hünkar Karahöyük teki dergah ve tekkede taç hırka çerağ sofra alem ve […]

Yeniçeri Gülbankı

Gülbenk-i Muhammedi Allah Allah, illallah! Celil-i Cebbar, Mu’in-i Settar, Haliq’ul-leyl-i ve’n-nehar, La yezal-u Zü’l-celal, Bir Allah Erin erliğine, Allah’ın birliğine, Küffar-ı haksarın körlüğüne Şevketlü, Mehabetlü, Padişah-ı alem-penah Hazretlerinin eyyam-ı devletine, Bir Allah Evveli gaza, Ahiri gaza, Kasd-ı a’da, Kuvvet-i enbiya, Resul-ü Kibriya, Habib-i Hüda, Hazret-i Muhammed el-Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aşkına Bir Allah Evveli […]

Yeniçeri Ocağı’nın Bektaşiliği ve Hünkar Hacı Bektaşi Veli Bağlantısı

Mü’miniz Kalubela’dan beriHakkın birliğini eyledik ikrar;bu yola vermişiz seriNebimiz vardır Cenab-ı Ahmed-i Muhtar;ezelden beru mestaneleriz,Nur-ı Ilahide pervaneleriz.Bir bölük bu cihanda divaneleriz,sayılmayız parmakla,tükenmeyiz kırılmakla,taşramızdan sormakla,kimse bilmez halimiz.On iki imam on iki tarikcümlesine dedik beli,üçler, yediler, kırklarnur-ı nebi Kerem-i Alipirimiz Sultan Hacı Bektaş-ı Veli.”(1) Osmanlı ordusunun kalbi(2) olan Yeniçeri Ocağı Piri olarak Hünkar Hacı Bektaşi Veli’yi kabul […]

Atatürk’ün Emir Eri Bekir Çavuş-Mehmet Özgür Ersan

Atâtürk, komuta ettiği binlerce asker içinden, Bekir (Bektasi: adlı bir askeri emir eri olarak seçmiştir. Bekir (Bektaş) Çavuş, Çorum, Alaca (Hüseyinabad) ilçesi Akviran köyündendir. O Alevi’dir ve Türkiye Birlik Partisi Genel Başkanlığı’nı ve Sosyal Demokrat Halkçı Partisi Genel Sekreterliği’ni yapan Mustafa Timisi’nin kayınpederidir. Atatürk yaşamının sonuna değin Bekir Çavuş’u yanından asla ayırmamıştır. Cumhurbaşkanı olduktan sonra […]

Hünkar Hacı Bektaşi Veli ve İki Kadıncık Ana- Mehmet Özgür Ersan

İlki İdris Hoca ile Kutlu Melek’in kızı Fatma Nuriye’dir. Hünkar Hacı Bektaşi Veli Kadıncık Ana -Fatma Nuriye ile evlenmiştir. IIkinci Kadıncık Ana ise Hünkar Hacı Bektaş Veli’ yi Güvercin donunda Anadoluya gelirken Gözcü Karaca Ahmet’in topladığı Urum Erenlerinin meclisinde selamlayan Seyyid Nurettin Kızı Fatma Bacı ile de evlenip. Çocukları Şadi, Mahmut ve Seyyit Ali Kızıldeli […]

Lisanu-l Gayb – Mehmet Özgür Ersan

Her dem ve vakit Remizle saklanmış irfan Diline aşina olana ayan Ariflerdedir anahtarı İnsansın Bu dünyada Gerçekleri gören göz sende Dünyada kör olan Ahirette de kör imiş meğer Beden de ruhu görmeden Batını görmez imiş bu göz Ham hayal ve şeytanı vesvese Engel olsa da Hem gerçek hem rüya Bu dünya Zahidin vaadine ne inanayım […]