• Bektaşi Tarikatının Tarikatı Aleviyye Nazeni Bektaşiye ‘nin Tarihinin Beş Evresi

  • Yeniçeri Gülbankı

  • Yeniçeri Ocağı’nın Bektaşiliği ve Hünkar Hacı Bektaşi Veli Bağlantısı

  • Atatürk’ün Emir Eri Bekir Çavuş-Mehmet Özgür Ersan

  • Hünkar Hacı Bektaşi Veli ve İki Kadıncık Ana- Mehmet Özgür Ersan

  • Lisanu-l Gayb – Mehmet Özgür Ersan

  • Mustafa Kemal-Ahmet Cemalettin Çelebi Efendi-Başköylü Hasan Efendi

  • Kül ve Boğulma-Mehmet Özgür Ersan

  • Alevî Bektaşilerin Türbe Ziyareti Kur ‘anda var mıdır?-Mehmet Özgür Ersan

  • Ara Bul- Mehmet Özgür Ersan

Ah nasıl onlarsız yaşamak -Mehmet Özgür Ersan

Eski geceler Eskitemediğim geceler Sevdiklerimle dolu odalar Yalnız bırakmayan anılar Temiz yürekli çocuklar İlk şiirim de kaldılar Güneş getirdiler Ankara’ya İstanbul’a Bahar sabahları Güvercin tedirginliğinde Bırakıp şimdi sokakları Bulvarları Alanları Çekip gittiler Güvercin kanadında barış umutlarını Ahengine daldığımız Güzel gün düşleriyle Ah nasıl onlarsız yaşamak Bir bilseniz ? Mehmet Özgür Ersan 27.06.2019 Üsküdar

Kuru dal gölgesiz ağaca -Mehmet Özgür Ersan

Kuru dal gölgesiz ağaca En çok insana Çaresiz insana Yolda kalmış insana Umudunu kaybetmiş insana Bir rahmet Bir umut Bir bereket Olacaksan eğer Çiçeklenmiş bir bahara Döneceksin her dalında Bir kuş sesiyle bir ormana Döneceksin İşte o zaman Ey insan senden sana döneceksin Mehmet Özgür Ersan

Dehrden yaşam koparan-Mehmet Özgür Ersan

İlk gününe kadar O güzel yılın Mayıs mıydı Haziran mı İlk gününe kadar O bitmez tükenmez Gününe kadar Herşey yolundaydı Yontulan bir kalem gibi Yorgundu zaman Dökülmüş yapraklara inat Sıkı sıkı sarılmıştı dalına yaşam Dokunduğu herşeyin rengini alan zaman Gölgesinden korkan insan Genç kara ve yeşil O ağaç kadar kökleri derinde olan O gençlerden korkarlardı […]

Yak-Mehmet Özgür Ersan

Yak bütün iyi kitapları Yak umut veren ne varsa Yak ağrılardan kalanları Acı ve yoksunluk saati değil Artık okuyarak öğrenilecek bir şey kalmadı Yaşayarak, üreterek ve umut ederek yarat Kendi elerinle gelecek güzel günleri Mehmet Özgür Ersan

Hünkar Hacı Bektaşi Veli -Mehmet Özgür Ersan

1209 Doğum Tarihi 1271 Hakka Yürüme Tarihi Hacı Bektaş Veli soyunun Seyyid ve Türk olduğu konusu nettir. Hacim Sultan Menakibnamesinde aynı yüzyılda yaşamış olması sebebiyle geçen şu ifade çok önemlidir; ” Tanrı aziz sırrını kutlasın ve onu yarlıgasın Sultan Hacı Bektaş Veli’nin soyu Hacı Bektaş Veli, İbrahim el Sani oğludur. İbrahim Sani Musa i Sani oğludur. Musa, Ibrahim Mükerrem […]

KİL -MEHMET ÖZGÜR ERSAN

her gece rengi titrer bir genç kızın ah titremezdim ürpermezdim ben hiç bu deniz kenarında bu karmaşada horasan’dan karaman’a niçin geldim biraz köktürk kağan biraz moğol han kara kalabalıklarla yavaş yavaş bu yabanıl coğrafyadan geçtim sakince başkentten çıkarsam ölürüm sanırdım taşra da bir mezarlık gibi söğüt ve koyunlarla koyun koyuna bir gömüt olmaktan sıyrılıp bu […]

Sır içinde sır vardır-Mehmet Özgür Ersan

Bilen bildim demez Gören gördüm demez Duyan duydum demez Sır içinde sır vardır Olan oldum demez Kıl u kal etmez Yal için yalan söylemez Sır içinde sır vardır Her kişinin sözün işitilmez Er kişi ulu orta söz söylemez Hak bilen yalan söylemez Sır içinde sır vardır Derviş isen has söz söyle Doğru deyi yalan söyleme […]

Ey gece usul geç -Mehmet Özgür Ersan

Ey gece usul geç Ey gece usul geç Daha yapacak nice işler var Sehere kadar beni sana bağlayan ipler Düğümler çözülecek Tüm düğümler çözülecek Kim ne derse desin Beni bende sensin var eden İçimde özümü sana bağlayan Bu aşk O Hu sende ki O Hü diyor Insan bu dünyaya niye gelir Cemal görmeye Rıza toplamaya […]

Hacı Bektaş Veli, Seyyid Mahmud Hayrani, Uçan Kaya

Akşehir’de, Seyyid Mahmud Hayrani adlı biri vardır. Bir arslanın üzerinde, elinde kamçı gibi kullandığı bir yılan ve yanında üçyüz Mevlevi dervişle Hacı Bektaş Veli’yi ziyaret amacıyla yola çıkar. Haberi alan Hacı Bektaş Veli, “Bu kimse canlı varlıklara binmiş geliyor, bizde cansıza binelim.” der. Kızılca Halvet yakınında bir kızıl kaya vardır. Hacı Bektaş, kayaya tırmanır ve yürümesini […]

sabah gülbangı – abdal yesari çelebi

Destur Ya Hazreti Pîr’im… Bismişâh Allah Allah! Sabahlar hayrola, hayırlar fethola, meydan âbâd ola, sırlar mestûr ola, gönüller mesrûr ola, fakir fukara ma’mur ola, Hakk Muhamed Ali yardımcımız bekçimiz, gözcümüz ola. On iki İmamlar, On dört Mâsum-u Pâklar, On yedi Kemerbest Efendilerimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli ve Balım Sultan Efendilerimiz yardımcımız, iki cihanda yol gösterenimiz […]