• Bektaşi Tarikatının Tarikatı Aleviyye Nazeni Bektaşiye ‘nin Tarihinin Beş Evresi

  • Yeniçeri Gülbankı

  • Yeniçeri Ocağı’nın Bektaşiliği ve Hünkar Hacı Bektaşi Veli Bağlantısı

  • Atatürk’ün Emir Eri Bekir Çavuş-Mehmet Özgür Ersan

  • Hünkar Hacı Bektaşi Veli ve İki Kadıncık Ana- Mehmet Özgür Ersan

  • Lisanu-l Gayb – Mehmet Özgür Ersan

  • Mustafa Kemal-Ahmet Cemalettin Çelebi Efendi-Başköylü Hasan Efendi

  • Kül ve Boğulma-Mehmet Özgür Ersan

  • Alevî Bektaşilerin Türbe Ziyareti Kur ‘anda var mıdır?-Mehmet Özgür Ersan

  • Ara Bul- Mehmet Özgür Ersan

Bektaşi Tarikatının Tarikatı Aleviyye Nazeni Bektaşiye ‘nin Tarihinin Beş Evresi

Birinci Dönem: Hünkar Hacı Bektaşi Veli dönemiHünkar Hacı Bektaş Veli hayatta iken kendi adına elbette bir tarikat ismi bulunmasa da Halifelerine Bektaşi denmeye başlanmış tarikat Halifeleri eliyle Ahiler Gaziler Abdallar eliyle çok büyük bir alana yayılmıştır. Hünkar Hacı Bektaş Veli Dergahında hayatta iken Hünkar Karahöyük teki dergah ve tekkede taç hırka çerağ sofra alem ve […]

Yeniçeri Gülbankı

Gülbenk-i Muhammedi Allah Allah, illallah! Celil-i Cebbar, Mu’in-i Settar, Haliq’ul-leyl-i ve’n-nehar, La yezal-u Zü’l-celal, Bir Allah Erin erliğine, Allah’ın birliğine, Küffar-ı haksarın körlüğüne Şevketlü, Mehabetlü, Padişah-ı alem-penah Hazretlerinin eyyam-ı devletine, Bir Allah Evveli gaza, Ahiri gaza, Kasd-ı a’da, Kuvvet-i enbiya, Resul-ü Kibriya, Habib-i Hüda, Hazret-i Muhammed el-Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aşkına Bir Allah Evveli […]

Yeniçeri Ocağı’nın Bektaşiliği ve Hünkar Hacı Bektaşi Veli Bağlantısı

Mü’miniz Kalubela’dan beriHakkın birliğini eyledik ikrar;bu yola vermişiz seriNebimiz vardır Cenab-ı Ahmed-i Muhtar;ezelden beru mestaneleriz,Nur-ı Ilahide pervaneleriz.Bir bölük bu cihanda divaneleriz,sayılmayız parmakla,tükenmeyiz kırılmakla,taşramızdan sormakla,kimse bilmez halimiz.On iki imam on iki tarikcümlesine dedik beli,üçler, yediler, kırklarnur-ı nebi Kerem-i Alipirimiz Sultan Hacı Bektaş-ı Veli.”(1) Osmanlı ordusunun kalbi(2) olan Yeniçeri Ocağı Piri olarak Hünkar Hacı Bektaşi Veli’yi kabul […]

Atatürk’ün Emir Eri Bekir Çavuş-Mehmet Özgür Ersan

Atâtürk, komuta ettiği binlerce asker içinden, Bekir (Bektasi: adlı bir askeri emir eri olarak seçmiştir. Bekir (Bektaş) Çavuş, Çorum, Alaca (Hüseyinabad) ilçesi Akviran köyündendir. O Alevi’dir ve Türkiye Birlik Partisi Genel Başkanlığı’nı ve Sosyal Demokrat Halkçı Partisi Genel Sekreterliği’ni yapan Mustafa Timisi’nin kayınpederidir. Atatürk yaşamının sonuna değin Bekir Çavuş’u yanından asla ayırmamıştır. Cumhurbaşkanı olduktan sonra […]

Hünkar Hacı Bektaşi Veli ve İki Kadıncık Ana- Mehmet Özgür Ersan

İlki İdris Hoca ile Kutlu Melek’in kızı Fatma Nuriye’dir. Hünkar Hacı Bektaşi Veli Kadıncık Ana -Fatma Nuriye ile evlenmiştir. IIkinci Kadıncık Ana ise Hünkar Hacı Bektaş Veli’ yi Güvercin donunda Anadoluya gelirken Gözcü Karaca Ahmet’in topladığı Urum Erenlerinin meclisinde selamlayan Seyyid Nurettin Kızı Fatma Bacı ile de evlenip. Çocukları Şadi, Mahmut ve Seyyit Ali Kızıldeli […]

Lisanu-l Gayb – Mehmet Özgür Ersan

Her dem ve vakit Remizle saklanmış irfan Diline aşina olana ayan Ariflerdedir anahtarı İnsansın Bu dünyada Gerçekleri gören göz sende Dünyada kör olan Ahirette de kör imiş meğer Beden de ruhu görmeden Batını görmez imiş bu göz Ham hayal ve şeytanı vesvese Engel olsa da Hem gerçek hem rüya Bu dünya Zahidin vaadine ne inanayım […]

Mustafa Kemal-Ahmet Cemalettin Çelebi Efendi-Başköylü Hasan Efendi

Doğu Ocakları dahil Alevi Bektaşi toplumu bir bütün olarak Kurtuluş Savaşına Destek Vermiştir Mustafa Kemal ve Ahmet Cemalettin Efendinin Hacıbektaş görüşmesinde,en ilgi çekici konuşmayı daha sonraki yıllarda, Cemalettin Çelebi’ninküçük kardeşi olan Veliyettin Çelebi şöyle açıklamıştır:“Başbaşa konuşmalarının bir yerinde Cemalettin Çelebi, Mustafa KemalPaşa’ya diyor ki: ‘Paşa Hazretleri, cesaretli ve basiretli idarenizdeTürk milletinin düşmanı kahredeceğine inancım sonsuz. Yüce […]

Kül ve Boğulma-Mehmet Özgür Ersan

Bir zamanlar bir gece yarısı Parmaklıklarla kapatmışlardı çığlıklarımı Sevecenlik ve esinin beni terk ettiği Korkularımın ve kötü düşlerimin Yanıp kül olmak üzere olduğu Konuşmalar bekliyordum ondan Saçlarındaki tuz henüz tazeydi Deniz henüz tırnaklarında Altında mavi bir anlık sevinç Sessizlikte kaçırılmış bir öpüş Başlatır müziği elbette Neyi bekliyor yatakta uzak oluşlarımız Bedenlerimiz boşluğunda parçalanmış Ve soğumuş […]

Alevî Bektaşilerin Türbe Ziyareti Kur ‘anda var mıdır?-Mehmet Özgür Ersan

O gün biz bütün insanları önderleri ile birlikte çağırırız.İsra Süresi 71. AyetBenim Nebilerim velilerim ölmez. Onlar kaynaktır. Allah’ın kulları onlardan kafur(bilgi) içerler. Veliler de o sevgiyi kullara akıtır.Dehr(İnsan) Suresi 5-6 AyetVelilerin Allah Dostlarının peşinden gidenler kurtuluşa ereceklerdir.Yunus Süresi 62-63-64 AyetMehmet Özgür Ersan Yesari Abdal Çelebi

Ara Bul- Mehmet Özgür Ersan

Yaşam bir dokunuş Elleriyle Gözleriyle Can olanın canlı olanın Cansan hayata dokun Dokun iyiye güzele İster inan ister inanma Kim ister yaşamdan geçmek Herkes kıyısında da olsa Yaşamak ister doyasıya Dokunmak Elleriyle Gözleriyle İyiye Güzele İyi ol Güzel dur Can ol ki canlı olanın Kıymetin bil Cananını bul Mehmet Özgür Ersan Maltepe 28 06.2019