• Bektaşi Tarikatının Tarikatı Aleviyye Nazeni Bektaşiye ‘nin Tarihinin Beş Evresi

  • Yeniçeri Gülbankı

  • Yeniçeri Ocağı’nın Bektaşiliği ve Hünkar Hacı Bektaşi Veli Bağlantısı

  • Atatürk’ün Emir Eri Bekir Çavuş-Mehmet Özgür Ersan

  • Hünkar Hacı Bektaşi Veli ve İki Kadıncık Ana- Mehmet Özgür Ersan

  • Lisanu-l Gayb – Mehmet Özgür Ersan

  • Mustafa Kemal-Ahmet Cemalettin Çelebi Efendi-Başköylü Hasan Efendi

  • Kül ve Boğulma-Mehmet Özgür Ersan

  • Alevî Bektaşilerin Türbe Ziyareti Kur ‘anda var mıdır?-Mehmet Özgür Ersan

  • Ara Bul- Mehmet Özgür Ersan

HÜNKÂR HACI BEKTAŞ VELİ ‘NİN AMASYA’LI AŞIK FEDAYİ BABAYA ÖĞÜT VE NASİHATI

Gelecek kaza belayı ,Affeder PerverdigârZikreyle bari Hüdayı, Say edip leylü nehar Özünden taati koyma, Halkın kavgasına uymaEşitip sözlerin duyma, Şer işlerden alma haber Bet feyilden içtinap et, Hâdi-ler menziline yedHakkın doğru yoluna git , Muin ola gani Gâffar Varma cahiller yanına , Sakın el sunma honunaİnanma ahd-ü peymanına , Ukubetten eyle hezar Uslu kamil ile […]

B’ İsmi Allah Rahman -ı Rahim

B’ İsmi Allah Rahman -ı Rahim “Yunan mitolojisine göre insanlar dört kol, dört bacak ve iki yüzü olan bir kafa ile yaratılmıştır. Güçlerinden korkan Zeus onları ikiye ayırır ve onları hayatları boyunca diğer yarılarını aramaya mahkum eder.”Diğer yarını bulduğunda “aşk” sizi birlikte tutar, birbirinizi tamamlarsınız. Yunan mitolojisi değil ki bu. düpedüz yaratılış …Adam böyle bir […]

Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin Eserlerinde Hz. Ali

Makâlât Hacı Bektaşi Veli’ye atfedilen önemli eserlerden biri Makâlât’tır. Farklı nüshaları bulunan eserin16 burada basımı yapılan nüshası Hacı Bektâş ilçesindeki Hacı Bektaşi Veli’nin kendi adına izafe edilen dergâhta okunduğu kabul olunan nüshadır.17 61 ve istinsah tarihi olmayan eser, harekeli nesihle yazılmış, yazı karakteri bakımından da XVI. Yüzyılda yazılmış olduğu kabul edilen nüshalara benzediği ifade edilmektedir.18 Eserde […]

Torbamıza ilmi koyup geldik bu hana canlar- Abdal Yesari Çelebi

Hepimizin sesi doğaya iner dil ile kodlarDoğaya inen ses doğayı koklar lisan ileİnsanın, insan sistemi olarak doğayı kodlayıpİnsan sistemi olarak kontrol edişidir herşey Herkes herkesi dilleyemez ama dinleyebilirBizler çarık çıkararak dünyaya inenlerizÇarık nedir bilir misiniz ey can ?Herkeste ki kil ve kumun kiridir çarık Biz kili ve kumu kodlayarak koklayarakHerkesin kendini dileyebilmesi içinTorbamıza ilmi koyup […]

Ahmet Cemalettin Çelebi Efendi (1863 – 1922)

“Seyit Cemalettin kutup postunda Ehli beytin nûru döner üstünde Haktan gelen yeşil ferman destinde Şanında okunan furkana yandım” Cemalettin Çelebi Efendi (Ahmet Cemalettin Ulusoy).  Hacı Bektaş Veli’nin soyundan gelen Çelebi ailesindendir. 1863’te (Rumi 1279) Hacıbektaş’ta doğdu. Bir başka kaynakta 1862 yılında Hacı Bektaş’ta doğduğu yazılmaktadır.[1] Babası Feyzullah, annesi Fatma Kenziye’dir. Ahmet Cemalettin Efendi Feyzullah Çelebi’nin […]

Hacı Bektaş Veli Evlatları Çelebi Hüseyin Fevzi Efendi (Ulusoy)

Pir Hüseyin Fevzi Efendi (1886-1928), Veliyettin Çelebi’nin büyük oğludur. Doğum günü anası Hatice İmam Hüseyin’i rüyasında gördüğü için onun adı konulmuştur. İmam Hüseyin’in adını taşıması itibariyle yakın ve uzak çevrelerde çok saygın bir kişiliği vardı. Sakin ve münzevi tabiatlı olan Hüseyin Fevzi, genç yaşında Tokat’ta ölmüş ve orada toprağa verilmiştir. (Pir Dergahından Nefesler A.Celalattin Ulusoy […]

HÜNKÂR HACI BEKTAŞ VELİ VAKFI BAŞKANI VE HACI BEKTAŞ VELİ DERGAHI POSTNİŞİNİ VELİYETTİN HÜRREM ULUSOY’UN COVID-19 SALGINI VE TOPLUM SAĞLIĞI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELERİ

02.04.2020 itibariyle dünya çapında Coronavirüs (COVID-19) salgınına bağlı toplam vaka sayısı: 1 milyon 6 bin 200 kişi. Bu vakaların ilk 500 binine 12 haftada bulaştı. Sonraki sayıya ise yalnız bir haftada! Toplam iyileşme oranı ~%2,3, Dünya genelinde %20, yaşamını yitirenlerin oranı: ~%5;-%75’nin ise tedavisi devam etmektedir ki bunlar rakam veya sayı değil; insandır, candır, yaşamdır […]

HÜNKÂR HACI BEKTAŞ VELİ ‘NİN AMASYA’LI AŞIK FEDAYİ BABAYA ÖĞÜT VE NASİHATI

Gelecek kaza belayı ,Affeder PerverdigârZikreyle bari Hüdayı, Say edip leylü nehar Özünden taati koyma, Halkın kavgasına uymaEşitip sözlerin duyma, Şer işlerden alma haber Bet feyilden içtinap et, Hâdi-ler menziline yedHakkın doğru yoluna git , Muin ola gani Gâffar Varma cahiller yanına , Sakın el sunma honunaİnanma ahd-ü peymanına , Ukubetten eyle hezar Uslu kamil ile […]

İSMİ AZAM DUASIDIR

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM. Gelin canlar okuyalım ismi azam duasını.İsmi azam duası hem Muhammed hem AliBir olupda yürüdü iki gönül serveri her işinin başında bunu okurdu Ali.LA Feta İlla Ali La Seyfe İlla Zülfükar.Tacı düldül geldi Ali neslineAlimde züfükarı kuşandı gitti küffar üstüneBu dua yazılmıştır zülfükarın üstüne.La Feta İlla Ali La Seyfe İlla Zülfükar.++++++++.İsmi azamı bilmeyen mümün mümün […]

insanın ; eril ve dişil yanı

B’ İsmi Allah Rahman -ı Rahim “Yunan mitolojisine göre insanlar dört kol, dört bacak ve iki yüzü olan bir kafa ile yaratılmıştır. Güçlerinden korkan Zeus onları ikiye ayırır ve onları hayatları boyunca diğer yarılarını aramaya mahkum eder.”Diğer yarını bulduğunda “aşk” sizi birlikte tutar, birbirinizi tamamlarsınız. Yunan mitolojisi değil ki bu. düpedüz yaratılış …Adam böyle bir […]