• Çocuk Hayırlama Gülbankı

  • On İki Post

  • kimin için sanat

  • gül yaprağı gibi akardınız /bir nehrin derininden

Yedi Kat

Gök yedi kat yedi kat her şey yedi kat Ten dahi yedi kat tende ten yedi kat Deri var derinin altında yedi kat Et var etin içinde yedi kat Damar var damarın içinde yedi kat Kan var kanı sarmalamış kan yedi kat Sinir var içinde çepe çevre sarmış sinir yedi kat Kemik var kemik içinde […]

Korku

Fecr yırtıl da dağılsın karanlık Bitsin göğsündeki bu darlık Sensin umudu Ümmü halkın Yaşam bir karanlığı kargışlamak Değil mi ki kargışladığın kendi cesedin Ikra hayatı, Ikra yaşamı, Ikra insanı… Kıraat et senden sana dolanan bu kanı Bak gör sende konuşan o değil mi Yürüyen seven ve umut eden Yalnız yalnız o değil mi Oynayan bir […]

Niyaz

Niyaz HAKKA Hak bildiğin CAN içinde CANAN’a Niyaz Sana sende SEN bende BEN olan O’na Niyaz ağaca kurda kurtta yaşayan CAN’a Niyaz taşa toprağa toprak deyip bastığına Niyaz binbir donda baş gösteren HAKKA Niyaz yeryüzünde Hakkın tecelligahı İNSANA Niyazdöndükçe varolan varoldukça YAŞAYANA Niyaz yaşayan yaşatan vareden yalnız O’NA Niyaz canlar canı canda canan O’lana Niyaz […]

Makalat Umanından Bir Katre

Kulları yoktan vareden Hak kendi meşreplerince iman nasip ettiği gibi bütün varlıkların rızklarını da belirleyip onlara üleştirmiştir. Tüm alemi sevgisinin hürmetine yarattığı Nur-u Vahit Ali Muhammed aşkına rahmet ve esenlik verip tüm ruhlarını rahmetiyle kuşatmıştır. Horasanlı Sultan Hacı Bektaş dinin çerağı şeriatın öz suyu iman nurunun yağı insanın özünü Makalat eserinde Hak kelamı Dört Kapı […]

İsmaililer/Fatimiler/Karmatiler/Hasan Sabbah

İsmailileri, Sırlar ve Sadakat İmparatorluğu olarak tabir etsek tam yerinde bir tespit olur. Sırlar ve gizemlerle dolu bir tarih, sırra sadık milyonlardan oluşan bir topluluk. İsmail, Oniki İmamdan Cafer Sadık’ın en büyük oğludur. İsmail halifelik makamına gelmeden babası Cafer El Sadık ölmeden önce öldüğü için yerine Musa Kazım getirilmek istenmişsede buna karşı çıkılmıştır. Sıra İsmaildeyse […]

72 Kerbela Şehitleri

Kerbela olayı, Hicret’in 61. yılında, Arap aylarının ilki olan Muharrem ayının 10. gününde olmuştu. Bu günün adı Aşura idi. Kerbela olayının acısı günümüze kadar unutulmadı.3 Kasım 2014 günü Kerbela olayının 1334. yıldönümü. Dördüncü Halife olan Ali, 661 yılında bir Harici tarafından öldürüldüğünde, Ali taraftarları oğullarından Hasan’a biat etmişlerdi. Halifeliğin kendi hakkı olduğu iddiası ile Ümeyyeoğullarından […]

Alevi-Bektaşiler’de On İki Hizmet Sahipleri

On İki Hizmetin dağılımı su şekildedir: 1.Dede/Pir/Mürşit:Bu hizmete pirlik hizmeti diyoruz. Cemin genel gidişatını pir belirliyor. Hizmet itibari ile Hz. Muhammed, Hz. Ali ve Hacı Bektaş-ı Veli’yi temsil eder. Cem Erkânı Başkanlığını yapar, ikrar alır nasip verir. Cenaze, Müsahiplik, Nikâh, Sünnet, Ad takar (isim takar). 2.Rehber:Cemi yönetmekle görevli pirin yardımcısıdır rehber.Görev itibariyle Hz.Ali ve İmam […]

Alevi Bektaşilikte Post, Postun tanımı ve Post Sahipleri

1-Terim anlamı olarak; a)Deri, cilt b)Koyun veya başka hayvanlardan yüzülüp çıkartılmış tüylü deri, pösteki. 2- Post, Hz. İbrahim Peygamber’in oğlu Hz. İsmail’e koçun kurban edildikten sonra dersisinin Hz. İbrahim efendimiz tarafından kurutularak saklanması ile ortaya çıkmıştır. İbrahimin Hanif Dininden olan Abdulmuttalif eliyle Kâbe’nin türbedarı olarak Hz. Muhammed’e kadar gelmiştir. 3-Post, makamların en üstü. Hz. Muhammed […]

Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve Sarı Saltuk’u Sünni Gösterme Çabaları

Anadolu’da önemli bir yere sahip olan ve bu toprakların nadide değerlerinden olan Bektaşiliğin Piri Hünkâr Hacı Bektaş-i Horasan-i’dir. Tarihçiler doğum ve ölüm tarihleri açısından tereddüt içinde olsalar da en tutarlı tarih olarak 1271 tarihinde Hakka yürüdüğünü söyleyenler çoğunluktadır. Dergâh Postnişinleri Çelebi Efendilerimizin kaynaklarından aktarırsak yüce Pirimizin zahiri doğum ve don(beden) değiştirme tarihi hakkında Hamdullah Çelebi […]

Muhyiddin İbni Arabi’nin Hz. Fatıma ve Tüm Ehlibeyte Duası

Allahım! Cenabı Fatıma’ya babasına, kocasıba, çocuklarına sonsuz ilminin kuşattığı şeyler sayısınca salat et! Allah’ım! İnsan şeklinde tecelli eden kutsal cevher, evrensel ruhun sureti, akıl âleminin biriciği, neberi hakikatin parçası alevi nurların parıldama yeri. Fatıma sırlar kaynağının özü, cehennemden kurtulan ve sevenlerini cehennemden kurtaran, gönül gözü ağacanın meyvesi kadınlar alaminin sultanı, kadri yüce, kabri meçhul Resuller […]